Over Ius Mobile


Wetten komen en gaan, de maatschappij ontwikkelt zich en de artikelen veranderen mee. Er was een tijd dat de meeste studenten Latijn spraken en niet struikelden over de vraag of het nu uitgesproken wordt als ‘ie-us’, ‘jus’ of ‘joes’, enfin: Ius Mobile (uit te spreken als: ‘Joes Mo-bielee’) is het publiekrechtelijk dispuut van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam. Sinds 1982 zit je met een interesse voor staats-, bestuurs-, internationaal en/of Europees recht bij Ius Mobile gebakken. In het verleden is bijvoorbeeld een gastcollege over het Koninkrijk georganiseerd door minister Plasterk, en ook kwam De Nederlandsche Bank langs om het Europese Bankentoezicht toe te lichten.
Sinds het begin van het collegejaar kent het Ius Mobile een nieuw bestuur. Ook dit jaar heeft het Ius Mobile zich ten doel gesteld om interessante bezoeken en inhousedagen te organiseren speciaal voor de studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam!

IUS MOBILE DOEL 2017/2018:

Onze gezamenlijke doelstelling is om studenten kennis te laten maken met de werkzaamheden in de praktijk en buiten de universiteit om actief bezig te zijn met hun studie.
Op deze manier hoopt het Ius Mobile dat de student makkelijker verbinding legt tussen theorie en praktijk. Om deze doelstelling te verwezenlijken worden er tal van activiteiten georganiseerd.