Educatief


Wilt u educatieve activiteiten onder de aandacht brengen van de Rotterdamse studenten, neem dan contact op met de voorzitter.

EU Karel de Grote-jongerenprijs

Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren

De “Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren” heeft als doel de ontwikkeling van Europees bewustzijn bij jonge mensen aan te moedigen en hun deelname aan Europese integratieprojecten te bevorderen. De prijs wordt toegekend voor door jonge mensen opgezette projecten die onderling begrip bevorderen, de ontwikkeling van een gedeeld besef van Europese identiteit stimuleren en praktische voorbeelden bieden van Europeanen die als één gemeenschap samenleven. De Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren wordt elk jaar gezamenlijk uitgereikt door het Europees Parlement en de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken.

Het beste project wordt beloond met een prijs van 5000 EUR, de tweede prijs bedraagt 3000 EUR en de derde prijs 2000 EUR. Een uitnodiging aan de drie prijswinnaars om een bezoek te brengen aan het Europees Parlement (in Brussel of in Straatsburg) maakt deel uit van de prijs. Ook worden de vertegenwoordigers van alle 28 nationale projecten die zijn geselecteerd uitgenodigd voor een vierdaagse reis naar Aken, Duitsland. De prijzen voor de drie beste projecten worden uitgereikt door de Voorzitter van het Europees Parlement en een vertegenwoordiger van de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs in Aken.

Kijk voor meer informatie op Karel de Grote-prijs