Activiteiten


2015

Upcoming | Archive: 2015 2014
 • ma
  07
  dec
  2015

  Bezoek aan De Brauw Blackstone Westbroek

  14:00 - 17:00

  Op 7 december bezoeken wij De Brauw Blackstone Westbroek, het grootste advocatenkantoor in de Benelux. Wil jij weten hoe je bij dit kantoor aan de slag kan gaan, meld je dan nu aan

 • do
  25
  jun
  2015

  Thierry Baudet over de EU en bootvluchtelingen

  Op 25 juni om 15.00 uur verzorgt Thierry Baudet in zaal CT-6 een lezing over de Europese Unie en de bootvluchtelingenproblematiek. Hier moet je bij zijn: tienduizenden verdrinken, en politici weten er zich geen raad mee. Er lijkt geen middenweg te zijn tussen een loopbrug van Libië naar Sicilië, en de Australische pushback policy. Oplossingen moeten gelet op onze open grenzen niet nationaal, maar Europees worden gevonden. Ondanks ons ‘nee’ in 2005 tegen verdere Europese integratie verliezen wij steeds meer zeggenschap over ons eigen land. Willen wij wel dat onze kinderen opgroeien in een land dat niet zijn eigen toekomst kan bepalen, of is de Europese Unie juist een zegen in de geglobaliseerde wereld van nu? Moeten wij de Engelsen volgen wanneer deze besluiten uit de EU te stappen? Thierry Baudet is jurist en schrijver, en verschijnt regelmatig in de media met betrekking tot deze onderwerpen. Je bent van harte welkom om na zijn lezing met Thierry in discussie te gaan.

 • vr
  08
  mei
  2015

  Bezoek aan De Brauw Blackstone Westbroek

  13:00-17:00

  Ben jij masterstudent, of derdejaars en geïnteresseerd in, staats- en bestuursrecht, en/of internationaal en Europees recht? Je kunt je alvast aanmelden.

  -------------------------------------

  Are you currently studying international and European public law? You are invited to visit one of the largest law firms of The Netherlands, De Brauw Blackstone Westbroek. You can apply by clicking here

   

 • do
  07
  mei
  2015

  Traineeborrel gemeente Rotterdam

  17:30

  Over 1 maand kun je solliciteren voor het traineeprogramma. Heb je nog vragen over het traineeprogramma of het werken voor de gemeente in het algemeen? De trainees en ex-trainees gaan donderdag 7 mei borrelen bij Prachtig. Als je eens met hen wilt praten over de ervaringen met het traineeprogramma, kom dan ook langs!

 • do
  23
  apr
  2015

  Guest lecture DNB European banking supervision

  11:00-13:00

  Since the financial crisis important steps have been taken to improve the institutional setup of the euro area. On 4 November 2014 the first pillar of the banking union, the Single Supervisory Mechanism (SSM), has commenced. The successful Comprehensive Asssessment exercise has shed light on the health of the European banking sector. On 1 January this year the second pillar of the banking union has started, the Single Resolution Mechanism (SRM), which deals with banks in the euro area that are no longer viable. European supervision and resolution together should break the vicious financial circle between governments and banks.

  In this lecture Jasper Kieft (De Nederlandsche Bank) will give a presentation on European Banking supervision, the banking union and share his experience as a policy advisor in these fields. Subscribe at www.jfr.nl!

 • do
  02
  apr
  2015

  Workshop ‘Psychologie van de Beïnvloeding’

  13:30 -17:00

  ‘You just got Litt Up.’ Hoe krijg je iemand zo ver om te doen wat jij wilt? Op 2 april geeft Stichting Communicatie van 13.30 tot 17.00 uur een workshop ‘Psychologie van de Beïnvloeding’. Je leert te communiceren vanuit het beeld van de ander om diegene te overtuigen en te beïnvloeden – must have skills voor iedere advocaat.
  Stichting Communicatie traint onder meer Brunel, Rabobank en Siemens. Meld je snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt.

 • ma
  30
  mrt
  2015

  Kennismaken met humanitair oorlogsrecht

  13:00-14:45

  Heb jij altijd al eens willen weten of er regels er gelden in tijden van oorlog en zo ja, welke? Vraag jij je af hoe gewapende conflicten tegenwoordig geclassificeerd worden? En zet jij vraagtekens bij bepaalde nieuwsberichten betreffende Syrië, de Krim en Afghanistan? Mogen kernwapens of chemische wapens gebruikt worden? Wat zijn de regels omtrent kindsoldaten? En hebben krijgsgevangenen nog bepaalde rechten?

  Kom dan naar het gastcollege georganiseerd door de JFR en Ius Mobile op maandag 30 maart van 13.00 tot 14.45 uur in T3-24! Hier zullen de beginselen van het oorlogsrecht uiteengezet worden door vrijwilligers van het Rode Kruis en door Kapitein mr. Koreman.

  Kapitein mr. Koreman is verbindingsofficier bij Defensie. Hij is als juridisch adviseur van defensie op uitzending geweest in Afghanistan en zal aan de hand van zijn praktijk ervaring ingaan op wat rules of engagement zijn, en hoe de regels in de praktijk werken.


  Over het Rode Kruis en humanitair oorlogsrecht

  Het humanitair oorlogsrecht en het Rode Kruis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Rode Kruis speelde een grote rol in de ontwikkeling van het hedendaagse oorlogsrecht. Veel taken van het Rode Kruis zijn opgenomen in de Verdragen van Genève en de Aanvullende Protocollen. Ook vandaag nog speelt het Internationale Rode Kruis (ICRC) een belangrijke rol in conflictgebieden. In Nederland geeft het Nederlandse Rode Kruis voorlichting en advies over het oorlogsrecht. Twee vrijwilligers van het Rode Kruis zullen de regels kort en bondig uiteen zetten waarna Kapitein mr Peter Koreman dit zal toelichten met praktijkervaring.

 • wo
  25
  feb
  2015

  Minister Plasterk geeft gastcollege

  13:00-14:00

  Op 25 februari geeft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een gastcollege. Op uitnodiging van Ius Mobile en de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam, zal de minister vanuit een juridische invalshoek spreken over Het Koninkrijk der Nederlanden. Ons Koninkrijk bestaat uit Nederland met haar bijzondere lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en de landen aan de andere kant van de oceaan: Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Daarnaast zal er voldoende ruimte zijn om vragen te stellen en te spreken over andere (actuele) onderwerpen uit de portefeuille van de minister.

  Ben je benieuwd? Meld je aan voor het gastcollege van 13-14u in CB-1 via deze link.

  Let op: een gastoptreden van een minister is altijd onder voorbehoud van de politieke actualiteit. Mocht er iets tussen komen laten we jullie dit zo spoedig mogelijk weten.

Zitting bij de Rechtbank Rotterdam 23 november 2017
Met een groepje studenten hebben wij een erg interessante zitting bijgewoond. Voor de geïnteresseerde lezer hebben wij het rechterlijk oordeel bijgevoegd:

Overwegingen

1. Verweerder heeft aan eiser een bestuurlijke boete opgelegd en een dwangsom ingevorderd wegens overtreding van artikel 3.13, eerste lid, en artikel 10.9, eerste lid, van de Telecommunicatiewet (Tw).

2. Op grond van artikel 3.13, eerste lid, van de Tw is voor het gebruik van andere frequentieruimte dan die welke in het frequentieplan is aangewezen als frequentieruimte waarvan het gebruik zonder vergunning is toegestaan, een vergunning vereist van Onze Minister.

3. Verweerder heeft het bestreden besluit gebaseerd op een op 16 maart 2016 opgemaakt rapport van bevindingen. In dit rapport verklaart de toezichthouder dat hij op 11 maart 2016, omstreeks 7:55 uur, vanuit zijn dienstauto op een frequentie van 95.9 megahertz in de FM-omroepband een kennelijk illegale radiozender beluisterde. Via deze zender werd muziek en soms spraak uitgezonden. Aan de stem te oordelen werd de uitzending verzorgd door een man, die de zender aankondigde met de naam “Radio [radiozender] ”. De toezichthouder hoorde dat de man zei dat luisteraars een reactie konden geven op het mobiele telefoonnummer “ [telefoonnummer] ”. De toezichthouder zag, via een daartoe geschikte decoder, dat via deze zender tevens een zogenaamd ‘Radio Data Signaal’ (RDS) werd verzonden. Op de display verscheen de volgende tekst: “HALLO DIT IS RADIO [radiozender] LIVE EN ILLEGAAL VANUIT [plaats] VOOR REACTIE [telefoonnummer] LUISTER MAAR MEE” en “RADIO [radiozender] [telefoonnummer] HOEREN NEUKEN NO”. Omstreeks 8:15 uur die dag wezen radiopeilingen, relatieve veldsterktemetingen en een ter plaatse ingesteld onderzoek uit dat de door de betreffende zender uitgezonden radiocommunicatiesignalen werden uitgestraald vanaf een antenne-installatie die stond opgesteld achter de woning op het perceel [adres] te [plaats] , gemeente [naam] , waarvan eiseres eigenaresse is. De toezichthouder constateerde dat ongeacht de richting waarin hij reed, de peilapparatuur steeds in de richting van de antenne-installatie op het perceel wees. Ook werd geconstateerd dat het relatieve veldsterkteniveau van het ontvangen radiocommunicatiesignaal ter hoogte van de antenne-installatie op het perceel van eiseres het hoogst was. Tevens zag de toezichthouder een antenne-installatie met een geschatte hoogte van acht á tien meter. Doordat er geen duidelijk zicht was op de wijze van verankering van de antenne-installatie kon niet worden vastgesteld of er sprake was van een opstelling met een vast-, tijdelijk-, of mobiel karakter. De toezichthouder zag dat er in de directe omgeving van het perceel geen andere antenne-installatie stond opgesteld, waarvandaan mogelijk de betreffende radiocommunicatie-signalen konden worden uitgestraald. Met de in de dienstauto aanwezige navigatieapparatuur en het geografisch informatie programma, Google Earth, stelde de toezichthouder vast dat de afstand tussen de locatie waar de illegale radio-uitzending ongestoord werd ontvangen en het perceel, hemelsbreed zeven kilometer bedroeg. De toezichthouder heeft vastgesteld dat eiseres geen frequentievergunning heeft.

4. Eiseres voert aan dat vanaf haar perceel geen radio-uitzending heeft plaatsgevonden. Verweerder neemt bij gebrek aan goed onderzoek aan dat de kennelijk gemeten radiosignalen afkomstig zijn van het perceel van eiseres, terwijl deze radiosignalen een andere bron moeten hebben. Tevens stelt eiseres dat zij geen radiozendapparatuur geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig had. De aanwezige drie-elements-antenne komt in Nederland veel voor en is naar zijn aard slechts bedoeld om radiosignalen (beter) te ontvangen, en niet om te zenden. Verder stelt eiseres zich op het standpunt dat verweerder in strijd met het gelijkheidsbeginsel handelt, omdat tegen andere houders van soortgelijke eenvoudige antennes niet wordt opgetreden. Daarnaast voert eiseres aan dat verweerder in het bestreden besluit enkel verwijst naar het rapport van bevindingen, zonder daarbij in te gaan op de concrete opmerkingen van eiseres. Tevens laat verweerder het na om aan te tonen dat de omschreven werkwijze ook ten aanzien van eiseres is gevolgd en dat daaruit onomstotelijk is gebleken dat zij het was die een radio-uitzending verzorgde. Eiseres stelt dat de meting onvoldoende (locatie)specifiek is, en dat verweerder in het bestreden besluit onvoldoende is ingegaan op de mogelijke aanwezigheid van andere antennes. Eiseres wijst in dit verband op de bij het rapport van bevindingen behorende locatieschets. Eiseres meent dat er ter hoogte van de andere percelen meer bollen bij elkaar staan, wat aanleiding geeft te veronderstellen dat er vanaf een ander perceel dan dat van eiseres is uitgezonden. Eiseres meent dat verweerder uitgaat van een onjuiste verdeling van de bewijslast. Het is aan verweerder om aannemelijk te maken dat de overtreding door de overtreder is begaan, en niet aan eiseres om te bewijzen dat zij op de genoemde dag en tijd geen radiosignalen heeft uitgezonden. Tot slot voert eiseres aan dat de namen en telefoonnummers op de display niet tot eiseres zijn te herleiden.

5. Verweerder betoogt in het verweerschrift, onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 17 augustus 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2246) dat het beroep van eiseres ongegrond dient te worden verklaard. De reden daarvoor is dat eiseres in haar beroepschrift heeft aangegeven dat de gronden van bezwaar als beroepsgronden aangemerkt kunnen worden en de door eiseres aangevoerde beroepsgronden inhoudelijk identiek zijn aan de gronden die in het bezwaarschrift zijn genoemd. Dit betoog slaagt niet. De rechtbank overweegt, onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 6 november 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:1795) dat eiseres niet alleen heeft verwezen naar de bezwaren die zij tegen het primaire besluit heeft ingebracht, zodat er geen grond is eiseres beroep alleen daarom al ongegrond te verklaren.

6. De bewijslast voor de overtreding ligt gelet op het punitieve karakter van de sanctie bij verweerder. De rechtbank leest in het rapport van de toezichthouder van verweerder dat hij tijdens zijn onderzoek op 11 maart 2016 door combinatie van visuele en technische waarnemingen heeft vastgesteld dat het radiosignaal met behulp van de antenne-installatie gemonteerd aan de woning van eiseres werd uitgezonden. Ter zitting heeft een van de meegekomen toezichthouders van verweerder de wijze van peilen en meten nader toegelicht, en aangegeven dat de toezichthouders er altijd alert op zijn of er een andere mast in de buurt staat van waaruit een opgepakt signaal mogelijk kan zijn verzonden. In het geval van eiseres is dit ook zo gebeurd en heeft de toezichthouder geconstateerd dat in de directe omgeving van het perceel van eiseres geen andere antenne-installatie stond opgesteld. De rechtbank ziet in wat eiseres heeft aangevoerd geen reden om te twijfel aan de juistheid van de inhoud van het rapport en de conclusie die daaruit is getrokken, namelijk dat op 11 maart 2016 vanaf het perceel van eiseres een uitzending in de FM-omroepband is verzorgd. Het betoog dat de toezichthouder onvoldoende heeft uitgesloten dat de illegale uitzending vanaf een andere antenne-installatie is uitgezonden, volgt de rechtbank niet, nu eiseres dit betoog niet met objectieve en verifieerbare stukken heeft onderbouwd. De ter zitting meegekomen toezichthouder van verweerder heeft toegelicht dat de ‘bollen’ op de locatieschets de aanrijroute van de toezichthouder weergeven, en aangegeven dat er meer ‘bollen’ worden weergeven naarmate er wordt ingezoomd op de kaart. De rechtbank is van oordeel dat een andere lezing van de locatieschets berust op een misverstand.

7. De rechtbank is van oordeel dat het rapport, dat is gebaseerd op radiopeilingen, relatieve veldsterktemetingen en visuele waarnemingen, toereikend is om met voldoende zekerheid vast te stellen dat het gepeilde radiocommunicatiesignaal, zoals omschreven in het rapport, afkomstig is van de antennemast van het perceel van eiseres. Niet noodzakelijk is, zoals eiseres ter zitting heeft betoogd, dat er sprake is van bijkomende omstandigheden.

8. Eiseres heeft de stelling dat verweerder niet handhavend optreed tegen andere houders van soortgelijke antennes niet nader onderbouwd. Naar het oordeel van de rechtbank kan alleen daarom al het beroep op het gelijkheidsbeginsel niet slagen.

9. Eiseres voert aan dat niet onomstotelijk is gebleken dat zij degene is die de radio-uitzending verzorgde. De rechtbank overweegt dat eiseres in deze procedure als functioneel dader is aangemerkt. Niet van belang is wie feitelijk de radio-uitzending heeft verzorgd, maar wel dat de overtreding heeft plaatsgevonden vanaf het perceel van eiseres. Eiseres had het als eigenaresse van het perceel in haar macht om het begaan van de overtreding te voorkomen. Uit het dossier leidt de rechtbank af dat eiseres op de hoogte was van het feit dat er in het verleden vanaf de mast op haar perceel illegale radio-uitzendingen waren verzorgd, en dat zij wist dat er een antennemast met een drie-elements verticaal gepolariseerde antenne was gemonteerd ten tijde van de uitzending op 11 maart 2016. Daarbij had eiseres het als eigenaresse van het perceel in haar macht de antenne-installatie van haar perceel te verwijderen. Dat de teksten op de display niet tot eiseres te herleiden zijn, maken niet dat zij niet als functioneel dader kan worden aangemerkt.

10. De rechtbank concludeert dat verweerder eiseres terecht en op goede gronden als overtreder van artikel 10.9, eerste lid, van de Tw heeft aangemerkt. Gelet hierop kon verweerder haar een bestuurlijke boete opleggen. De opgelegde boete acht de rechtbank passend en geboden.

11. Met de op 11 maart 2016 begane overtreding, heeft eiseres niet aan de last onder dwangsom van 28 oktober 2014 voldaan. Op 11 maart 2016 is dus van rechtswege een dwangsom verbeurd. Gelet hierop was verweerder op grond van artikel 5:37, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevoegd deze dwangsom in te vorderen. Slechts in bijzondere omstandigheden kan geheel of gedeeltelijk van invordering worden afgezien. Naar het oordeel van de rechtbank is daarvan in dit geval niet gebleken.

12. Het beroep is ongegrond.

13. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. J.H. de Wildt, rechter, in aanwezigheid van mr. M.I. Hiemstra, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 23 november 2017.