Publiekrechtelijke dispuut Ius Mobile

Ius Mobile (uit te spreken als 'Joes Mo-bielee') is het publiekrechtelijke dispuut van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam. Ius richt zich op derdejaarsrechtenstudenten en studenten van de masters Staats- en Bestuursrecht en International and European Public Law.


Wil je meer weten over Ius Mobile, kijk dan verder op de website of neem contact op met het bestuur.